Thông báo về danh sách đề tài khóa luận dành cho sinh viên hai lớp K10D3LT2 và K11D4LT1

16/7/20197 lượt xem
Căn cứ kết quả học tập của sinh viên các lớp nói trên, Khoa Dược quyết định điểm chuẩn để xét đủ điều kiện khóa luận tốt nghiệp là điểm tổng kết 2.80 điểm. Số lượng sinh viên đủ ...

Nhà khoa học Việt Nam trở thành thành viên Ban điều hành của Hiệp hội Học thuật Quản trị Kinh doanh quốc tế

28/6/201912 lượt xem
Ngày 24/6/2019, TS. Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành (ISR), Trường Đại học PHENIKAA đã được lựa chọn là thành viên Ban điều hành của Hiệp hội Học thuật Quản trị Kinh doanh ...

Trường Đại học PHENIKAA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/6/201914 lượt xem
Sáng ngày 26/6/2019, Trường Đại học PHENIKAA đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sự kiện

Thông báo về danh sách đề tài khóa luận dành cho sinh viên hai lớp K10D3LT2 và K11D4LT1

 16/7/2019 7 lượt xem
Căn cứ kết quả học tập của sinh viên các lớp nói trên, Khoa Dược quyết định điểm chuẩn để xét đủ điều kiện khóa luận tốt nghiệp là điểm tổng kết 2.80 điểm. Số lượng sinh viên đủ ...

Nhà khoa học Việt Nam trở thành thành viên Ban điều hành của Hiệp hội Học thuật Quản trị Kinh doanh quốc tế

 28/6/2019 12 lượt xem
Ngày 24/6/2019, TS. Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành (ISR), Trường Đại học PHENIKAA đã được lựa chọn là thành viên Ban điều hành của Hiệp hội Học thuật Quản trị Kinh doanh ...
Tin khác

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC NĂM HỌC 2019 - 2020

20/5/2019291 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược năm học 2019 – 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược như sau:

6 tố chất cần có giúp Bạn thành công trong ngành Dược

28/5/201944 lượt xem
6 tố chất cần có giúp Bạn thành công trong ngành Dược

Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy

30/5/201929 lượt xem
Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy

Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

30/5/201929 lượt xem
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU DẠY HỌC

30/5/201942 lượt xem
PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

30/5/201942 lượt xem
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

30/5/201936 lượt xem
HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ