sự kiện 4

22/2/201939 lượt xem

sự kiện 3

22/2/201931 lượt xem

sự kiện 2

22/2/201928 lượt xem

Thông báo 4

13/2/201941 lượt xem

Thông báo 3

13/2/201931 lượt xem

Thông báo 2

13/2/201928 lượt xem

Thông báo 1

13/2/201931 lượt xem

Sự kiện

sự kiện 4

 22/2/2019 39 lượt xem

sự kiện 3

 22/2/2019 31 lượt xem
22
Tháng 2

sự kiện 2

22/2/2019 28 lượt xem
22
Tháng 2

sự kiện 1

22/2/2019 29 lượt xem
13
Tháng 2

Tin tức 4

13/2/2019 28 lượt xem
13
Tháng 2

Tin tức 3

13/2/2019 28 lượt xem
Tin khác

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC NĂM HỌC 2019 - 2020

20/5/201959 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược năm học 2019 – 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC NĂM 2019

24/5/201919 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành Dược học năm 2019, cụ thể như sau:

Đào tạo sau đại học

21/2/201930 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

21/2/201935 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Sinh viên NCKH

21/2/201933 lượt xem
Sinh viên NCKH

Sinh viên NCKH

21/2/201934 lượt xem
Sinh viên NCKH

Sinh viên NCKH

21/2/201927 lượt xem
Sinh viên NCKH

trung - việt

22/2/201927 lượt xem

Hợp tác 2

22/2/201932 lượt xem

hợp tác 1

22/2/201924 lượt xem