BỘ MÔN DƯỢC LIỆU – DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

5/29/2019 4:25 PM

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

 

DS.CKI Lê Đình Bích - Trưởng bộ môn

 

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

 • Biên soạn và giảng dạy lí thuyết và thực hành, các bộ đề thi đánh giá môn học các môn Thực vật Dược, Dược liệu, Dược học cổ truyền cho các hệ sinh viên chính qui và liên thông.
 • Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp DS Đại học và trong tương lai cùng với khoa xây dựng mã ngành và hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và Tiến sĩ Dược.
 • Nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học nhằm phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc đặc biệt là các cây thuốc thuộc cộng đồng các dân tộc ít người, nghiên cứu hiện đại hóa các thuốc y học cổ truyền theo định hướng tăng cường tỉ trọng giữa các thuốc y học cổ truyền và thuốc từ hóa dược.
 • Xây dựng chương trình chi tiết các môn Thực vật học, Dược liệu, Dược học cổ truyền
 • Biên soạn tài liệu thực hành, hoàn thiện phòng thực hành các môn Thực vật học, Dược liệu, Dược học cổ truyền.
 • Biên soạn chuyên đề bổ trợ “Tài nghuyên cây thuốc”
 • Đã biên soạn bộ test đánh giá môn Dược liệu đưa vào ứng dụng thi trên máy vi tính.
 • Đã hướng dẫn 5 khóa luận tốt nghiệp: một đạt loại giỏi và 4 đạt loại khá
 • Hiện tại đang có 7 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và hai sinh viên thực nghiệm khoa học tại bộ môn.
 • Đã xây dựng 1 vườn thực vật dược phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học của bộ môn và trồng các cây nghiên cứu của các cán bộ trong khoa.
 • Đã kí 4 hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp khoa và đang tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu này

Sau 5 năm hoạt động tuy có nhiều thay đổi về nhân sự, bộ môn đã cùng với khoa hoàn thiện về biên chế cũng như chuyên môn đảm bảo thực hiện công tác giảng dạy nghiên cứu và xây dựng bộ môn đáp ứng sự nghiệp đào tạo của khoa, trường và là địa chỉ tin cậy cho sinh viên học tập tại khoa Dược Đại học Phenikaa. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo mỗi cán bộ GV trong bộ môn phải phấn đấu hơn nữa và khoa cần thu hút thêm các GS,TS chuyên ngành để có thể sớm đạo tạo sau đại học chuyên ngành Dược liệu, Dược học cổ truyền tại khoa Dược Đại hoc Phenikaa. 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN HIỆN NAY
- DS.CKI Lê Đình Bích - Trưởng BM  - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.
- ThS. Lê Thị Nhiên - Giáo vụ BM.
- TS. Trần Quốc Toản - Giảng viên. 
- ThS. Lê Xuân Huê - Giảng viên.
- KTV. Đặng Văn Trượng.
- KTV. Phạm Thị Hà. 


Ảnh cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên của bộ môn.