BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN – CƠ SỞ DƯỢC

5/29/2019 2:56 PM

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN – CƠ SỞ DƯỢC 

Lãnh đạo hiện nay


PGS. TSKH. Lê Thành Phước - Trưởng bộ môn

TS. DSCK2. Thầy thuốc ưu tú

Bùi Quốc Tuấn - Phó trưởng bộ môn

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN:

Về giảng dạy:

- Bộ môn đứng đầu trong khoa về số giờ giảng dạy. Nhiều giảng viên trẻ đạt hơn 600 giờ chuẩn trong năm.

- Hướng dẫn bảo vệ thành công 8 khóa luận tốt nghiệp. Hiện đang hướng dẫn 5 sinh viên làm khóa luận.

- Bộ môn đã xây dựng chương trình giảng dạy cho từng môn học theo hướng :Tích hợp kiến thức, giảm bớt trùng lặp giữa các môn, gắn kết với các môn khoa học nghiệp vụ.

Về biên soạn tài liệu:

- Bộ môn đã biên soạn 5  tài liệu thực tp: “Thực tập Hóa Đại cương Vô cơ”, “ Thực tập Hóa Hữu cơ”,” Thực tập Hóa Phân tích”, “Thực tập Hóa Lý”,”Thực tập Vật Lý”. Các tài liệu vừa có tính kế thừa vừa có tính thời đại cập nhật được các kĩ thuật mới phục vụ cho ngành dược.

- Bộ môn đã biên soạn và in ấn 1 chuyên đề bổ trợ phục vụ giảng dạy cho sinh viên và đang biên soạn thêm 2 chuyên đề bổ trợ..

- Bộ môn đang tiến hành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

- Đã biên soạn 1 bộ đề thi trắc nghiệm 600 câu cho môn Hóa Phân tích. 

- Bộ môn đã thông qua “ Đề cương bài giảng chi tiết” của giảng viên trước khi giảng lần đầu cho Sinh viên, đặc biệt là với giảng viên trẻ 

- Hàng tháng, Bộ môn tổ chức họp trao đổi chuyên môn: về chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên...Trong đó, các thầy có kinh nghiệm (các PGS, TSKH, TS đã giảng dạy đại học nhiều năm) luôn truyền đạt kinh nghiệm giảng dạy cho các giảng viên trẻ. Nhờ đó các giảng viên trẻ đã nhanh chóng nâng cao tay nghề, có tác phong đĩnh đạc, tự tin.

Các hoạt động khác:

     - Theo kế hoạch của Khoa, Bộ môn đã chủ trì tổ chức thành công Hội thi Olympic Hóa học lần thứ I, 4.2018, cho sinh viên dược. Nhiều sinh viên và tập thể giỏi đã được khen và nhận các phần thưởng của Khoa, Trường và Nhà tài trợ.

- Đang tiến hành cùng toàn khoa Dược, xây dựng “Thao tác chuẩn” trong thực hành  môn Hóa Đại cương Vô cơ, Hóa Hữu cơ, Vật Lí, Hóa Lí.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN HIỆN NAY:
PGS. TSKH. Lê Thành Phước – Trưởng BM. 
TS. DSCK2. Thầy thuốc Ưu tú. Bùi Quốc Tuấn – Phó Trưởng BM.
Ths. Bùi Thị Phương Hải – Giáo vụ BM.
Ths. Trần Minh Tiến – Giảng viên.
Ths. Nguyễn Minh Tú – Giảng viên.
DSCKI. Nguyễn Thị Thu Hương – 
Giảng viên.
CN. Nguyễn Phương Thảo – Giảng viên.
KS. Dương Thị Thơ.
KTV. Nguyễn Thị Huyền.


Ảnh cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên của bộ môn