Cơ cấu tổ chức khoa Dược - Đại học PHENIKAA

5/22/2019 10:24 AM

Do một số môn học ở phần Giáo dục đại cương (trong đó có một số môn như ngoại ngữ, tin học, chính trị, GD thể chất, GDQP…) do các khoa chuyên môn của trường Đại học PHENIKAA đảm nhận nên khoa Dược được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tích hợp kiến thức chuyên môn về Dược.

Tổ chức của khoa Dược gồm:

-          Trưởng khoa (và Phó trưởng khoa)

-          Bộ phận giúp việc Trưởng khoa: Hội đồng khoa, Văn phòng khoa và Kế toán

-          Các Bộ môn và Phòng thí nghiệm

Sơ đồ tổ chức