Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học của loài Cyathula SP. ở Việt Nam.

7/30/2019 1:26 AM

Chủ nhiệm: DSCKI Lê Đình Bích 

Cyathula SP. là một loài trong chi Syathula, là cây thuốc hoang dại được dùng làm thuốc tron dân gian để chữa một số bệnh như sỏi đường tiết liệu, sỏi mật, chống viêm. Tuy nhiên, các nghiên cứu về đặc điểm thực vật và thành phần hóa học loài Cyathula SP. hiện chưa đầy đủ.

Mục tiêu của đề tài nhằm mô tả được đặc điểm hình thái và giải phẫu, định tên khoa học, xác định thành phần hóa học của cây; tìm kiếm nguồn tài nguyên cây thuốc bổ sung Danh mục cây dược liệu Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu này, các nội dung cần thực hiện: thu mẫu dược liệu; trồng để lấy nguyên liệu; mô tả, định tên; nghiên cứu cấu tạo, giải phẫu; nghiên cứu thành phần hóa học; thử tác dụng sinh học.