Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược năm học 2020 - 2021

23/3/2020 107 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2020 – 2021 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược học như sau:  
Chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020

13/3/2020 29 lượt xem
Năm 2020, Trường ĐH Phenikaa tuyển 1.720 chỉ tiêu cho 20 ngành học thuộc 04 khối ngành: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Sức khỏe; Kinh tế và Kinh doanh; Khoa học Xã hội và Nhân văn. ... 
Chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020

13/3/2020 18 lượt xem
Năm 2020, Trường Đại học Phenikaa tuyển 1720 chỉ tiêu cho 20 ngành/chương trình đào tạo thuộc 04 khối ngành: Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ; Sức khỏe; Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn với ... 
Chi tiết

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2019 - 2020

28/11/2019 198 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2019 – 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược học như sau:  
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC NĂM HỌC 2019 - 2020

20/5/2019 578 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược năm học 2019 – 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược như sau:  
Chi tiết