rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

PGS.TS Trần Đức Hậu

7/30/2019 1:57 AM
1. Thông tin cá nhân:
    Họ tên: Trần Đức Hậu
    Ngày sinh: 10/04/1944
    Quê quán: Xã Trung Lễ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
 2. Quá trình đào tạo và công tác:
 

Thời gian Nội dung đào tạo, công tác
1963-1968 Sinh viên Đại học Dược Hà Nội
1968-1973 Cán bộ giảng dạy, bộ môn Hóa Dược, Đại học Dược Hà Nội
1974-1978 Nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc
Năm 1978 Phó tiến sĩ Dược học tại Tiệp khắc
1978-1998 Cán bộ giảng dạy-Đại học Dược Hà Nội
Năm 2002 Được phong học hàm PGS
Năm 2009 Được chuyển ngạch giảng viên cao cấp
1998-2009 Phó chủ nhiệm, sau đó phụ trách bộ môn Hóa Dược-Đại học Dược
2014- đến nay Trưởng bộ môn HD-DL-DLS, khoa Dược, Đại học Thành Tây
 
3. Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH
3.1. Đào tạo:
    - Giảng dạy môn Hóa Dược tại trường Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Dược
       Thái Nguyên, quân khu 7, học viện quân Y 103.
    - Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo lại cho cán bộ là bác sĩ, dược sĩ đại học tại nhiều tỉnh trong
       nước
    - Giảng dạy và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho rất nhiều dược sĩ chuyên khoa cấp I trong nước
    - Giảng dạy và hướng dẫn luận án TS, nhiều luận văn cao học chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc.
    - Hướng dẫn rất nhiều khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học từ năm 1980 đến 2009 bảo vệ tại hội đồng
      kiểm nghiệm thuốc và hội đồng Dược lý-Dược lâm sàng.
3.2. Nghiên cứu khoa học:
    - Chủ trì 2 đề tài cấp bộ và nhiều đề tài cấp trường, ví dụ:
 

STT Tên đề tài Cấp quản lý Công bố nghiệm thu
1. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu và dung dịch tiêm 3-acetylstrophantidin Trường 1993
2. Nghiên cứu định lượng aspirin, natri salicylat trong dung dịch ASA Trường 1994
3. Định lượng artemisinin bằng phương pháp chuẩn độ acid-base Trường 1995
4. Nghiên cứu các phương pháp hóa học để định lượng artemisinin Bộ 1996
5. Góp phần nghiên cứu định lượng alkaloid toàn phần và quinine trong vỏ cây canh ki na Trường 1990
6. Nghiên cứu định lượng artesunat khi có mặt dihydro-artemisinin Bộ 2004

3.3. Viết tài liệu:
    - Sách chuyên môn giảng dạy:

TT Tên sách Số tác giả NXB Năm XB Ghi chú
1. Thực tập Hóa Dược 5 ĐHDHN Từ 1980-2000 Đồng tác giả
2. Hóa Dược tập II 4 Y Học 1992 Đồng tác giả
3. Hóa Dược tập I 6 ĐHDHN 1997 Đồng tác giả
4. Hóa Dược tập II 6 ĐHDHN 1998 Đồng tác giả
5. Hóa Dược tập I 4 Y Học 2007 Chủ biên
6. Hóa Dược tập II 4 Y Học 2007 Chủ biên
7. Hóa Dược tập I (tái bản, bổ sung) 4 Y Học 2014 Chủ biên
8. Hóa Dược tập II (tái bản, bổ sung) 4 Y Học 2004 Chủ biên
9. Hóa trị liệu 2 ĐHDHN 1998, sau đó thường xuyên bổ sung Đồng tác giả
10. Kiểm nghiệm thuốc dựa vào nhóm chức 1 ĐHDHN 1995, thường bổ sung  

- Sách khác:
    Tham gia biên soạn rất nhiều chuyên luận hóa dược cho dược điển Việt Nam II; III và IV
    Chỉnh sửa nhiều chuyên luận của Dược thư quốc gia Việt Nam lần thứ II (2015).