Khảo sát cơ sở khoa học của phương pháp thán sao trong bào chế đông dược.

7/30/2019 1:57 AM

Chủ nhiệm: TS. Bùi Quốc Tuấn

Dân gian tử đời xa xưa đã sử dụng phương pháp thán sao nhiều loại cây thảo mộc để cầm máu khi các vết thương xảy ra và hiệu quả nhanh chóng đạt được. Tuy nhiên cơ sở khoa học của phương thức này chưa được nghiên cứu và báo cáo chi tiết.

Mục tiêu của đề tài là nhằm xác định phương pháp thán sao dược liệu có thực sự  có tác dụng cầm máu hay không; xác định bản chất của phương pháp thán sao là quá trình vô cơ hóa dược liệu có ảnh hưởng đến quá trình đông máu hay khộng?

Nội dung thực hiện: bào chế các vị thuốc cầm máu (trác bách diệp, rễ cỏ tranh) theo phương pháp thán sao; đánh giá tác dụng cầm máu trên động vật; định tính và định lượng Ca++ trong dịch triết