HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

5/30/2019 9:58 AM

Để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập thực tế, gắn lí thuyết với thực tiễn ngành nghề, đồng thời thúc đẩy việc hợp tác với các cơ sở thực tế, khoa Dược đã kí kết và hợp tác với các doanh nghiệp, bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…


Thầy cô khoa Dược triển khai kế hoạch đưa sinh viên đi thực tế tại Công ty Dược phẩm Nam HàThầy cô Khoa Dược thăm và kiểm tra tình hình thực tập thực tế của sinh viên tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định


Bên cạnh đó, khoa đã bước đầu tiếp cận với một số cơ sở đào tạo và NCKH của các nước như Bỉ, Hàn Quốc và có kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước trên thế giới để hợp tác trong đào tạo dược về mĩ phẩm.