Khoa Dược - ĐH Phenikaa triển khai hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính

6/17/2019 10:09 AM

Hôm nay (14/6/2019), Khoa Dược - Đại học Phenikaa chính thức đưa hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính vào nội dung thi hết học phần. Đi tiên phong là môn Sinh học và 2 lớp đầu tiên được chọn là K12D5A & K12D5B. Trong các năm học tiếp theo, hình thức này sẽ được áp dụng rộng rãi hơn với các học phần khác và với tất cả các lớp của khoa.

Một số hình ảnh trong môn thi đầu tiên: