Seminar Khoa học tháng 6/2020

3/7/2020 147 lượt xem
“Nghiên cứu phát triển thuốc từ nguồn dược liệu cây thuốc”  

Sinh viên năm nhất có những gì và khó khăn cần phải đối mặt.

25/4/2020 185 lượt xem
Năm nhất đại học luôn là lứa tuổi mà người ta luôn cho là lứa tuôi “lớn rồi nhưng chưa trưởng thành”,  

Bỏ thi THPT quốc gia: Xét tuyển đại học bằng học bạ có đảm bảo chất lượng?

18/4/2020 92 lượt xem
Theo PGS.TS Lê Hiếu Học, nhiều trường còn e ngại việc dùng học bạ để xét tuyển đại học vì sợ thiếu khách quan trong đánh giá kết quả học ở bậc phổ thông.  

Những con số về hoạt động khoa học của Đại học Phenikaa

12/4/2020 103 lượt xem
Đại học Phenikaa có 130 công bố quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2019, 9 nhóm nghiên cứu mạnh, hơn 50% cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ.  

Trường Đại học Phenikaa phát triển bền vững bằng nội lực Việt

8/4/2020 80 lượt xem
Với định hướng xây dựng môi trường đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thực sự là một đại học trải nghiệm, ...  

GS. TS Phạm Thành Huy: Quỹ ĐMST Phenikaa sẽ hỗ trợ các đề xuất được lựa chọn ở mức cao nhất

5/4/2020 312 lượt xem
Bức tranh đầu tư cho khoa học Việt Nam đã bắt đầu trở nên đa dạng hơn với sự xuất hiện của một số quỹ đầu tư tư nhân trong năm 2019.  

Seminar Khoa học tháng 6/2020

3/7/2020 147 lượt xem
“Nghiên cứu phát triển thuốc từ nguồn dược liệu cây thuốc”  

Sinh viên năm nhất có những gì và khó khăn cần phải đối mặt.

25/4/2020 185 lượt xem
Năm nhất đại học luôn là lứa tuổi mà người ta luôn cho là lứa tuôi “lớn rồi nhưng chưa trưởng thành”,  

Bỏ thi THPT quốc gia: Xét tuyển đại học bằng học bạ có đảm bảo chất lượng?

18/4/2020 92 lượt xem
Theo PGS.TS Lê Hiếu Học, nhiều trường còn e ngại việc dùng học bạ để xét tuyển đại học vì sợ thiếu khách quan trong đánh giá kết quả học ở bậc phổ thông.  

Những con số về hoạt động khoa học của Đại học Phenikaa

12/4/2020 103 lượt xem
Đại học Phenikaa có 130 công bố quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2019, 9 nhóm nghiên cứu mạnh, hơn 50% cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ.